COVID-19: BERICHT VAN DE ALGEMENE INSPECTIE

Ingevolge de maatregelen genomen door de Regering op 17/03/2020, zijn de kantoren van de Algemene Inspectie tot nader order gesloten.
De Algemene Inspectie is evenwel nog steeds bereikbaar via het volgende mailadres: AIG@police.belgium.eu