Om welke reden kan ik het klachtenformulier WEL gebruiken?

Het klachtenformulier kan u wel gebruiken indien u ontevreden bent over een medewerker en/of een dienst van de Federale Politie of van de Lokale Politie.

Opgelet: eventuele betwistingen van verkeersinbreuken worden niet door de Algemene Inspectie behandeld. Gelieve hiervoor het bij het Proces-verbaal gevoegde antwoordformulier in te vullen en dit vervolgens naar de bevoegde dienst terug te zenden.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02 676 46 11.