De GPI 62 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie – Een terugblik naar de inspecties van de voorbije jaren

Momenteel is enkel een Franstalige versie van het rapport beschikbaar, de lezer vindt ze hieronder in bijlage.
De Nederlandstalige versie wordt binnenkort gepubliceerd.

Logo AIG

De AIG heeft verschillende inspecties uitgevoerd inzake het opslaan en de bewaring van de politiebewapening in de lokalen van de Federale en van de Lokale Politie, en dit zoals voorzien in de omzendbrief GPI 62 van 14 februari 2008 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.

Het geregeld voorkomen van bepaalde vaststellingen, verbonden aan het risico- en kwaliteitsbeheer binnen de organisatie, alsook aan de individuele gedragingen van enkele medewerkers, hebben de AIG aangezet tot het schrijven van een synthesenota met de voornaamste bevindingen en aanbevelingen. Vanuit een constructieve en verbeteringsgerichte visie, beoogt de AIG bij te dragen aan de optimalisatie van de werking van de geïntegreerde politie.