Laatste nieuws https://www.aigpol.be/aigpol/nl nl Inspiratiedag Organisatiebeheersing https://www.aigpol.be/nl/nieuws/inspiratiedag-organisatiebeheersing <p>Zo gaf de Inspecteur-generaal van de AIG, Thierry Gillis, duiding bij het onderwerp Organisatiebeheersing.<br /> Daarnaast had onze Directie Audit en Inspectie een oefening voorbereid voor de aanwezige korpschefs.<br /> Onder hun deskundige begeleiding hebben de korpschefs de oefening in kleine groepjes uitgevoerd. </p> <p>In bijlage enkele sfeerbeelden. </p> Ma 23.05.2022 - 13:41 Algemene Inspectie Politie 1057 De controle op de gedwongen terugkeer - Jaarverslag 2021 https://www.aigpol.be/nl/nieuws/de-controle-op-de-gedwongen-terugkeer-jaarverslag-2021 Vr 22.04.2022 - 11:24 Algemene Inspectie Politie 1043 Een legitieme en democratische politie is wendbaar in een veranderlijke maatschappelijke context https://www.aigpol.be/nl/nieuws/een-legitieme-en-democratische-politie-is-wendbaar-in-een-veranderlijke-maatschappelijke Do 21.04.2022 - 14:25 Algemene Inspectie Politie 1034 De Bijzondere Bijstand in de Lokale Politie - Jaarverslag 2020 https://www.aigpol.be/nl/nieuws/de-bijzondere-bijstand-in-de-lokale-politie-jaarverslag-2020 <p>Conform de GPI 81 van 21 juli 2014 heeft de <strong>Bijzondere Bijstand</strong> betrekking op situaties van de Lokale Politie met een bijzondere risicograad van gevaar of geweld en die worden gekenmerkt door de aanwending van specifieke technieken en desgevallend bijzondere middelen waarvoor aangepaste opleidingen en trainingen werden gevolgd.</p> Do 21.04.2022 - 12:20 Algemene Inspectie Politie 1031 Het Genegotieerd Beheer van de Openbare Ruimte en het concept van New Way of Protesting https://www.aigpol.be/nl/nieuws/het-genegotieerd-beheer-van-de-openbare-ruimte-en-het-concept-van-new-way-of-protesting Wo 20.04.2022 - 15:08 Algemene Inspectie Politie 1022 Nieuwe visietekst van de Inspecteur-generaal en de adjunct-Inspecteur-generaal https://www.aigpol.be/nl/nieuws/nieuwe-visietekst-van-de-inspecteur-generaal-en-de-adjunct-inspecteur-generaal <p>De “coronabetoging” in Brussel van zondag 23 januari 2022, met deelnemers uit heel Europa, veroorzaakte heel wat reacties. Het ging dan ook om de zoveelste betoging die ontaardde in ongeregeldheden en rellen waarbij niet alleen heel wat schade werd aangericht en opnieuw politiemensen werden aangevallen, enkel met het doel hen te verwonden of zelfs erger. De persbeelden aan het metrostation Merode waarbij de politie werd aangevallen met vuurwerk, stenen, vuilnisbakken en zelfs dranghekkens, spreken voor zich. 228 administratieve aanhoudingen en 11 gerechtelijke aanhoudingen werden volgens de Minister van Binnenlandse Zaken A. Verlinden verricht die ook liet weten dat zij het geweld van de betogers “volstrekt onaanvaardbaar” vond. De eerste Minister A. De Croo sloot zich daarbij aan.</p> Vr 18.02.2022 - 16:01 Algemene Inspectie Politie 1004 De controle op de gedwongen terugkeer - Jaarverslag 2020 https://www.aigpol.be/nl/nieuws/de-controle-op-de-gedwongen-terugkeer-jaarverslag-2020 <p>In overeenstemming met deze doelstelling, blijft de AIG er in het bijzonder op toezien dat in het kader van de controle op de gedwongen terugkeer het gebruik van geweld en dwangmaatregelen door de begeleiders van zowel de federale politie als de DVZ aan de wettelijke bepalingen voldoen. </p> Di 25.01.2022 - 17:25 Algemene Inspectie Politie 984 EU Conformiteitsverslag GRECO https://www.aigpol.be/nl/nieuws/eu-conformiteitsverslag-greco <p>In dit conformiteitsverslag worden de maatregelen geëvalueerd die de Belgische overheid heeft genomen met het oog op de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen die werden geformuleerd in het evaluatieverslag van de vijfde cyclus over België, dat werd goedgekeurd tijdens de 84e plenaire vergadering van de GRECO (6 december 2019) en op 23 januari 2020 openbaar werd gemaakt, na instemming vanwege België<br /> (<a href="https://rm.coe.int/vijfde-evaluatiecyclus-het-voorkomen-van-corruptie-en-het-bevorderen-v/1680998a4f">GRECOEval5Rep(2019)3</a>).</p> Wo 19.01.2022 - 14:30 Algemene Inspectie Politie 978 Het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones - Terugblik 2018-2020 https://www.aigpol.be/nl/nieuws/het-solidariteitsmechanisme-tussen-de-politiezones-terugblik-2018-2020 <p>De AIG vond het opportuun om haar aanbevelingen en adviezen opnieuw te belichten om  zodoende een proactieve verbeterdynamiek te stimuleren en een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan enerzijds de globale evaluatie van de Federale Politieraad aangaande de werking en de organisatie van de federale politie en van de lokale politiediensten, en anderzijds aan de vooropgestelde evaluatie MFO-2 door de minister van Binnenlandse Zaken.<br /> Het verslag biedt een terugblik naar de periode 2018-2020 en is meteen ook een unieke gelegenheid om de controleopdracht van de Algemene Inspectie te heroriënteren en te laten aansluiten bij het concept van organisatiebeheersing (CP 3).</p> Wo 19.01.2022 - 12:23 Algemene Inspectie Politie 972 Enquêtes relatives à la gestion du service d'ordre du 25 janvier 2020 par la Zone de Police de Charleroi https://www.aigpol.be/nl/nieuws/enquetes-relatives-a-la-gestion-du-service-dordre-du-25-janvier-2020-par-la-zone-de-police Ma 10.01.2022 - 14:16 Algemene Inspectie Politie 969